Házirend

a Klub látogatásának életkorhoz kötött feltételei:

  1. 14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel
  2. 14-16 éves kor között, csak szülői beleegyező nyilatkozattal és nagykorú családtag, rokon felügyeletével, kíséretével.
  3. 16 fölött egyedül
  4. az életkor megállapításához – ha az egyértelműen nem állapítható meg – a biztonsági szolgálat kérheti a személyi igazolványt, vagy bármely más, a születési dátumot tartalmazó fényképes igazolvány felmutatását

A szülői nyilatkozat letölthető innen.   

A belépésnél kérünk mindenkit, hogy igazolja életkorát, hitelt érdemlő módon, személyi igazolvánnyal, (esetleg jogosítvánnyal, vagy fényképes igazolvánnyal) amit minden 14 éves kort betöltött, magyar állampolgár köteles magánál tartani (forrás: Személyi igazolvány – tudnivalók – 11. oldal – a puha kötésű, régi személyiből..)

A 18 éven aluliak, az azt betöltött személyektől eltérő színű karszalagot kapnak, melyek alapján a pultok alkohollal és dohányáruval nem szolgálják ki őket. Ezen szalagok színe nap, mint nap változik. Ezzel szem előtt tartva a 1997.évi XXXI.tv. 6§.(4)bekezdését, mely azt mondja ki, hogy: „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.”

Általános szabályok:

  1. a belépő egyszeri belépésre jogosít
  2. ételt- és italt a ház vendéglátó jellege miatt nem lehet behozni
  3. tilos a klubba bevinni mások testi épségét veszélyeztető, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket (175/2003. (X.28.) Korm.r.)
  4. a biztonsági szolgálat megtagadhatja a belépést azoktól, akik nem tudják hitelt érdemlő módon igazolni, hogy jogosultak a belépésre és ezáltal a belépési feltételeknek nem felelnek meg (nem rendelkeznek érvényes jeggyel, nem szándékoznak jegyet vásárolni, stb..)
  5. a biztonsági szolgálat a rendbontókat, valamint a nyugodt szórakozást viselkedésükkel zavarókat, eltávolíthatja a klubból
  6. kábítószer hatása alatt álló és erősen ittas személyek nem léphetnek be a klubba. Az épületben nem tarthatnak maguknál és nem használhatnak tiltott szereket. Ezen pontok megszegése rendőrségi feljelentést von maga után.